Kondiční orgánový skener

 

      Pomocí orgánového skeneru případně i v kombinaci s přístrojem EAV

      lze zjistit kondici Vašeho organizmu a v případě potřeby navrhnout

      optimální postup pro zlepšení tohoto stavu. Více o principu měření

      a jeho možnostech se dozvíte níže.

 

 • Lidské tělo je soubor obrovského množství buněk, které neustále rostou, vyvíjejí se, diferencují, regenerují a umírají.
 • Lidské buňky se obnovují samovolně pomocí dělení.
 • Každou sekundu se v dospělém lidském těle dělí cca 25.000.000 tělních buněk.
 • Rychlost dělení krvinek je dokonce až 100.000.000 buněk za jednu sekundu.
 • Během procesu dělení se jádro a elektron, které jsou základními částicemi buňky a mají elektrický náboj, pohybují velmi rychle a přeměňují se.

      Díky tomuto procesu buňky neustále vyzařují specifické elektromagnetické záření.

      Každému stavu těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření:
 • Pokud je tělo zdravé, vyzařuje jiné elektromagnetické záření, než když je nemocné nebo má třeba jen běžně nezjistitelné zdravotní problémy
 • Aktuální stav těla tak můžeme právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření detekovat.
 • Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy.
 • Takové kolísání elektromagnetické energie je velmi malé, ale je měřitelné.

        Princip měření - jednoduše a laicky

Jednoduché vysvětlení fungování přístroje HBS by bylo možné pomocí přirovnání k poslechu rozhlasového přijímače. V prostředí okolo nás je možno zachytit mnoho frekvencí různých vln, ale chcete-li poslouchat konkrétní program, musíte přesně naladit frekvenci té Vámi žádané stanice. Pokud správně naladíte přesnou frekvenci, rádio začne rezonovat a vy máte možnost poslouchat, co naladěná stanice právě vysílá.

Na podobném principu přijímání konkrétních frekvencí elektromagnetického vlnění je založeno i fungování HBS, snad jen s tím rozdílem, že ten je konstruován tak, aby přijímal postupně všechny programy a přeladil celé pásmo a zjistil, co jednotlivé tkáně, orgány a dokonce i jednotlivé buňky „vysílají za signál“, aby následně vyhodnotil, kde je rozdíl v poměrovém měření, které se skládá z více než 800.000 klinicky vyhotovených měření.

 

Proč HBS?

Přístroj HBS je zkonstruován tak, aby za použití možností nejmodernější elektroniky dokázal snímat jemné elektromagnetické vlnění, které vytváří lidský organismus a provést jeho analýzu až na úroveň vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk.

Pomocí snímání elektromagnetického vlnění, které vysílají buňky v lidském těle, lze získat přehledný a obsáhlý výstup. Přístroj HBS tak upozorní na zjištěné abnormality a ukazuje, kde je možno hledat příčiny. Toto umožňuje drobnými úpravami životního stylu včas zareagovat na vznik obtíží a přiblížit se celkové harmonii organismu.

Skenování netrvá déle než minutu!

Již za takto krátký čas získáte poměrně komplexní přehled o kondici svého organismu!

Výstupem skenování HBS jsou pomocí originálního software obsáhlé reporty testovaných ukazatelů opatřených vysvětlením a komentáři, jež je možno prohlédnout na obrazovce počítače, případně vytisknout na tiskárně.

Podle výsledků měření HBS je možno navrhnout i optimální doporučení pro léčbu nebo zlepšení stavu a tedy i naměřených hodnot.

 

PODMÍNKY MĚŘENÍ

 • Doporučujeme 12 hodin před měřením nepít kávu, zelený čaj, alkohol, sladké nápoje a nejíst sladká jídla (i žvýkačka obsahuje cukr).
 • Pokud to zdravotní stav dovolí, neužívejte potravinové doplňky a léky (vzít s sebou a užít po měření).
 • Měřená osoba by měla sedět v pohodlné poloze, být v klidu, nemluvit a dýchat pravidelně.
 • Měřená osoba by neměla mít na sobě žádné kovové předměty (řetízky, náušnice, prsteny, náramky, kovové obruby brýlí), kovové peníze, mobilní telefon.
 • Kontrolní měření by měla probíhat v přibližně stejný čas.
 • Lidé s kardiostimulátorem nesmí být tímto přístrojem vyšetřováni!
 • Klienta, který měl antibiotika, lze měřit až 14 dní po jejich dobrání.
 • Po anestézii, očkování, jízdě tramvají, metrem mohou být výsledky měření zkreslené.