Dornova metoda - masáže Pardubice

Dornova metoda PLUS

  

 

 

       Dornova metoda PLUS  vychází z  klasické  Dornovy metodyJe rozšířena o řadu

 

         nových prvků. Proto se jedná o samostatnou registrovanou metotodu. Dornova meto-

         da plus podstatně posunula možnosti původní Dornovy metody řešit potíže pohybové-

         ho aparátu a problémy související. Dornova metoda PLUS je jemná manuální metoda,

         která za aktivní účasti klienta vrací klouby a obratle do správné polohy. Základním roz-

         dílem mezi klasickou chiropraxí je aktivní spoluúčast klienta a nenásilí.Obnovením při-

         rozené polohy kloubů a  obratlů dochází k  odstranění řady  energetických bloků, které

         mohou být příčinou dlouhobých potíží s pohybovým aparátem a případně  dalších pro-

         blémů s nimi spojených.  Jedním z projevů  Dornovy metody PLUS  je uvolňování ulo-

         žených toxinů, takže důležitou zásadou  je dostatečně pít v průběhu ošetření i po něm.

         Většina lidí,  aniž by to věděla,  má rozdíl v délce  dolních končetin 5 - 30mm. Příčinou

         není  anatomická vada, ale  povytažení kloubů.  Zbývající část má dolní končetiny sice

         stejně dlouhé, ale mají stejný problém. To vede k výše uvedeným potížím, ale také mů-

         že být časem jednou z příčin artrózy.  V průběhu ošetření se klienti naučí cviky pro udr-

         žení kloubů ve správné stavu.

         Je třeba mít na paměti, že po ošetření Dornovou metodou se jako následek  změny po-

         lohy některých částí  pohybového aparátu  a uvolněním  zablokovaných energetických

         drah může projevit  únava nebo  přechodné  2 až 3  denní zhoršení potíží s následným

         celkovým zlepšením stavu proti výchozímu. Často ale dojde k rovnou k částečné nebo 

         úplné úlevě od potíží.

         Souběžně s Dornovou metodou Plus je používána Breussova masáž, která přispí-

         vá k účinnějšímu a rychlejšímu postupu při odstraňování problémů. Rozvolní okolí pá-

         teře a umožní doladit  obratle do  správné polohy.  Zároveň dochází ke stimulaci bodů

         na meridiánové dráze močového měchýře. Breussova masáž  je velmi příjemná a  do-

         chází při ní k hlubokému  fyzickému i  psychickému uvolnění.  U této masáže používá-

         me při ní třezalkový olej, který má řadu pozitivních účinků. Proniká  k ploténkám, které

         regeneruje.

 

         Při  odstraňování  problémů  Dornovou metodou a Breussovou masáží je potřeba

         počítat s 1 - 4 ošetřeními v délce 60 - 90 minut. Použitím Dornovy metody plus může

         dojít k odstranění dalších potíží zdánlivě s pohybovým aparátem nesouvisejících.

  

         I v případě, že v současnosti nemáte žádné potíže, doporučujeme Vám alespoň jednou

          Dornovu metodu a breussovu masáž z preventivních důvodů absolvovat. Příjemně strá-

         ve ná hodina  Vám může pomoci  výrazně zlepšit stav kloubů dolních končetin do bu- 

         doucna a vyhnout se jednou jejich případným náhradám.