Spinal Touch Pardubice

 

       Spinal Touch je velmi jemná neinvazivní doteková metoda. Patří mezi

       holistické postupy, které působí na organizmus jako na přirozený celek.

       Neřeší jednotlivé problémy,  ale harmonizací celku aktivizuje vlastní re-

       generační procesy organizmu a uvádí jej optimálním způsobem do rov-

       nováhy.

       Při použití  Spinal Touch  se napravuje těžiště těla, dochází k uvolnění

       pánevní oblasti, křížokyčlobederního skloubení,  všech částí páteře a o-

       kolních svalových skupin.  Přitom se páteř  vzpřimuje a tak se zlepšuje

       energetický tok v těle.  Dochází ke stimulaci  prakticky všech tělesných

       orgánů, zejména trávicích a vylučovacích.Spinal Touch působí pozitivně

       na psychiku, která zpětně ovlivňuje stav Vašeho těla.

       Výborné je využití Spinal Touch s dalšími metodami, jako je například

       Dornova metoda,  baňkování nebo  Breussova masáž, protože se zvy-

       šuje účinnost jednotlivých metod.