Přirozený způsob léčení a prevence

25.10.2016 12:25

              

        Přirozený způsob léčení a prevence.

          Humánní medicína během posledních desetiletí zdokonalila léčebné

          postupy způsobem, jež v lidské historii nemá obdoby. Přesto nemoc-

          nost obyvatel naší západní civilizace stoupá raketovým tempem.

          A přes veškerý pokrok lékařské vědy, stále sofikovanější léčebné

          postupy a nové lékařské přístroje fungující na hranici naší představi-

          vosti, se tento trend nedaří zastavit. Zároveň ale stoupá počet lidí,

          kteří se nechtějí stát pasivními objekty léčby svých lékařů a stále

          aktivněji přistupují k ochraně svého zdraví. Pochopili, že každý živý

          organizmus má dokonalé samoléčebné schopnosti, které mohou

          zvrátit i ty nejhorší diagnózy. Tato skutečnost dává naději i sílu. Pro

          stimulaci samoléčebných sil obvykle není zapotřebí náročných lé-

          čebných postupů a chemických léků, které v samotném důsledku

          často jiný orgán poškozují, a tak vzniká uzavřený kruh.

          K vyvolání samoléčebných procesů vede několik cest, a pro nastolení

          účinků je žádoucí tyto cesty kombinovat. Zásadními kroky je změna

          přístupu k životu, nalezení skutečných životních hodnot a úprava

          životního stylu.

          Dalším nezbytným krokem je dát tělu řadu impulzů, které pomohou

          zahájit a udržet léčebné procesy. Tímto se uvedené faktory logicky

          propojí. Léčebné impulzy obnovující přirozenou harmonii organizmu

          poskytuje vioforterapie, která velmi jemným a přirozeným způsobem

          cíleně stimuluje buňky k ozdravným procesům.

          Vioforterapie je patentově chráněná fyzikální terapie v přírodních

          hodnotách.Trvalo téměř 15 let, než byly týmem lékařů a vědců nale-

          zeny správné parametry, které stimulují konkrétní léčebné procesy

          a zbytečně nezatěžují tělo impulzy, které nemají konkrétní funkci

          vedoucí k uzdravení. Tato velmi jemná metoda je v zahraničí

          pro svou mimořádnou účinnost s absencí negativních vlivů

          hojně využívána k prevenci, léčení nebo k pozastavení řady sou-

          časnou medicínou neléčitelných nemocí. I když se vioforterapie

          v zahraničí vyučuje na některých lékařských fakultách a značně se

          využívá, české zdravotnictví ke škodě nás všech tuto metodu až na

          malé výjimky ignoruje. Naštěstí lze vioforterapii aplikovat doma nebo

          využívat její výrazné preventivní a regenerační schopnosti v centrech

          zdraví, některých lékařských ordinacích a jiných zařízeních.

          Nemalé využití má vioforterapie ve veterinární medicíně, a to při

          léčení malých i velkých zvířat.
          Vioforterapie, také zvaná vioforstimulace, je fyzikální působení na

          organizmus velmi jemným modulovaným polem v hodnotách blízkých

          magnetickému poli Země. Tyto parametry jsou živému organizmu

          přirozené a pro jeho existenci nezbytné. Jednotlivé patentované

          impulzy, které vioforterapie dodává buňkám, stimulují regenerační

          procesy a obnovují funkční rovnováhu organizmu. Jejich účinky

          například zlepšují výživu a očistu buněk, stimulují buněčnou imunitu

          s prevencí proti vzniku nádorů, vrací aktivitu buňkám, které pro nedos-

          tatek energie již nepracují, normalizují určité funkce imunitního

          systému a tak velmi účinně zastavují některé autoimunitní reakce těla.

          Zároveň zlepšují obranyschopnost organizmu, snižují bolestivost,

          zvyšují energii, zklidňují, navozují přirozený spánek, stimulují

          organizmus k výkonu a poté urychlují jeho regeneraci, působí silně

          protizánětlivě, hojivě, atd. Velkou výhodou je velmi krátká doba

          aplikace trvající pouze 10 – 12 minut.

          Vioforterapie se provádí za pomoci přístroje Viofor JSP System.

          U řady indikací stačí absolvovat určitý počet stimulací, u jiných je

          třeba mít soupravu na vioforterapii doma a přístroj používat

          pravidelně. Jedná se například o různá degenerativní a autoimunitní

          onemocnění.
          Podstatné je využití vioforterapie v praxi. Zcela tragické je pro české

          pacienty opomíjení vioforterapie zdravotnictvím v oblasti autoimunitních

          onemocnění a diabetu. Až neskutečně účinné působení této metody je

          například u roztroušené sklerózy, Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy,

          revmatoidní artritidy, Parkinsonovy a Alzhaimerovy choroby, které dokáže

          zastavit a zlepšit stav pacientů. Velká je účinnost i u dalších autoimunit-

          ních onemocnění. Účinky vioforterapie jsou podloženy množstvím řádných

          klinických testů. Vioforterapie je z vědeckého hlediska nejprobádanější

          fyzikální terapie. Přesto je dobře ukázat její výsledky i na konkrétních

          osobách s jejich příběhy. Protože statistické tabulky s neosobními čísly

          nedokáží promluvit o tom, co znamená pro jednotlivce a jejich rodiny

          zbavení se, nebo alespoň zmenšení utrpení, které se jim díky vioforterapii

          dostalo.

 

          VIOFORSTIMULACE a SKLEROZA MULTIPLEX

          Paní Lenka Z. (38) z Hranic na Moravě onemocněla roztroušenou

          sklerozou před12 lety. Její zdravotní stav se zhoršoval vzhledem

          k opakovanému výskytu ataky, v jejímž průběhu došlo k částečné

          ztrátě pohybových a senzorickýchfunkcí. Také měla výrazné

          problémy s rovnováhou. VIOFORSTIMULACI používá denně již

          3 roky a od té doby žije zatím bez výskytu ataky. Subjektivně

          se cítí velmi dobře.

 

          VIOFORSTIMULACE a ULCEROZNÍ KOLITIDA

          Pan Milan V. (38) z Kroměříže měl od roku 2001 bolesti břicha,

          opakující se průjmy a byla mu zjištěna ulcerozní kolitida. I přes

          přísnou dietu, kterou dodržoval, bolesti břicha neustupovaly

          a měl stále velký úbytek na váze. Od roku 2003 používá denně

          VIOFORSTIMULACI. Během prvních 60-ti dní došlo k omezení

          výskytu bolesti břicha. Během dalších 3-měsíců ustaly průjmy

         a nyní již není podvýživený. Zánět ve střevě se ztratil a dokonce

         už nedrží ani dietu. VIOFORSTIMULACI používá 2x denně.

         Paní Jana R. (35) z Přerova využívá 2x denně VIOFORSTERAPII

         již 3 roky. Předtím měla diagnostikovánu ulcerozní kolitidu

         a opakované průjmy s bolestmi břicha. Zároveň se jí vyskytla

         komplikace s výhřezem meziobratlové ploténky a vystřelujícími

         bolestmi do dolní končetiny. Po 60 dnech používání VIOFOR-

         STIMULACE došlo k výraznému zlepšení celého zažívání a také

         výraznému omezení bolestí v oblasti zad a dolních končetin.

         Paní L. z Pardubic (50) se léčí 7 let s ulcerózní kolitidou. Léčení

         provázely snad všechny možné komplikace, které mohly nastat.

         Po 6 letech jí bylo odoperováno tlusté střevo a vytvořena paluč.

         Následné záněty hrozily nutností vytvořit trvalý vývod bokem.

         Paní L. začala 2x denně absolvovat vioforterapii. Nyní se díky

         vioforterapii a kombinací s přípravky tradiční čínské medicíny daří

         udržet zánět pod kontrolou. Lituje, že vioforterapii neobjevila o rok

         dříve,protože by se jí se vší pravděpodobností podařilo zachránit

         tlusté střevo před odebráním.

 

         PARKINSONOVA CHOROBA a VIOFORSTIMULACE
         Paní N. z Hlinska (77) má Parkinsonovu chorobu v pokročilém stádiu.

         Na doporučení si před 10 měsíci pořídila soupravu na vioforterapii,

         kterou 2x denně aplikuje. Zlepšila se jí pohyblivost, zmenšily bolesti,

         částečně se zlepšil spánek a narostla energie. Je velmi spokojená

         a tvrdí, že bez vioforterapie by již nechodila. Její manžel používá

         přístroj na své potíže také.

 

         VIOFORSTIMULACE a REVMA
         Paní Alena F. (72) z Přerova měla od roku 1999 velké potíže

         s pohybovýmaparátem. Měla bolesti kloubů a zad, které se stěhovaly.

         Dále měla potíže s dýcháním a kolísavým krevním tlakem. Po zdlouha-

         vých vyšetřeních jí byl diagnostikován systémový lupus erytromatodes

         (SLES), který patří mezi revmatická onemocnění. OD roku 2002 denně

         používá VIOFORSTIMULACI a potíže s dýcháním ustoupily úplně,

         bolesti v pohybovém aparátu se výrazně snížily, celkově se zlepšila

         pohyblivost a vitalita. Medikamentózní léčbu používá pro vyrovnání

         krevního tlaku.

         Paní Radku R. (40) Praha bolely dlouho prsty na rukou, zejména drobné

         klouby. Dále si stěžovala na bolesti v oblasti páteře. Po vyšetření ji byla

         zjištěna revmatoidní artritida. Užívala předepsané léky, ale bolestivost

         zůstávala i přesto velká. Poté si pořídila soupravu pro VIOFORSTIMULACI

         a začala ji 2x denně používat. Po 30 aplikacích bolesti ustoupily natolik,

         že mohla přestat užívat léky proti bolesti. Celková pohyblivost i vitalita

         se výrazně zlepšily.

 

         VIOFORSTIMULACE a PSORIAZA

         Paní Milena H. (62) z Brna trpěla od svých 25 let lupénkou. V 55 letech

         se jí přidaly výrazné bolesti páteře a kloubů. Byla jí diagnostikována

         revmatoidní artritida. O VIOFORSTIMULACI se dověděla od svých přátel.

         Chodila k nim denně na terapie a po 4. měsících se rozhodla si soupravu

         pořídit. Celkově se jí zmenšila bolestivost a zlepšila se pohyblivost. Dále

         se jí velmi výrazně zlepšil spánek, na který si dlouhodobě stěžovala. Paní

         Milena Š. z Nového Jičína trpí dlouhodobě lupénkou. Přes různá dietní

         opatření a léčbu různými mastmi se ložiska různě po těle nezmenšovala

         a působila značně nepříjemné potíže.

         VIOFORSTIMULACI vyzkoušela po dobu 6 týdnů 2x denně a již po této

         době došlo k velmi zajímavému výsledku. Některá ložiska úplně zmizela

         a zůstaly jen 2 červené skvrny na obou předloktích. Dle jejích slov je

         tento výsledek úžasný.

 

         VIOFORSTIMULACE a ARTROZA

         Pan Vladimír P. ze Štramberku trpěl dlouhodobě velkými bolestmi kolen.

         Bolest se projevovala zejména při chůzi, vstávání ze židle a rozejítí se.

         Po návštěvě ortopeda a následných vyšetřeních mu byla diagnostikována

         artróza III stupně v kolenou a byla mu doporučena výměna obou kolenních

         kloubů za umělé. Vzhledem k pracovnímu zatížení hledal jinou variantu

         zlepšení svého zdraví. Viofor používá denně a po cca 1 roce byl u lékaře

         na kontrole a na kontrolní msnímku se stav kloubní chrupavky natolik

         vylepšil, že ho lékař hodnotil jako artrózu II. stupně. Pro pana Vladimíra

         je ovšem důležitější, že může chodit na pravidelné pochůzky po lese.

 

         VIOFORSTIMULACE a OSTEOPOROZA

         Paní Věra O. (78 let) ze Seloutek u Prostějova se s vioforstimulací

         seznámila v březnu v roce 2003. Byla po zlomenině krčku kosti stehenní.

         Zároveň jí ve FNOL zjistili osteoporozu, se kterou se od roku 2001 léčila.

         V průběhu farmakologické léčby došlo na kontrolním vyšetření 12/2002

         ke zhoršení výsledků celkové hustoty kosti o -3,9%. Od března 2003

         dojížděla pravidelně každý den na aplikace VIOFORSTIMULACE.

         Z důvodu výrazného snížení bolestí zad a kloubů si soupravu VIOFOR

        JPS System v květnu 2003 pořídila. VIOFORSTIMULACI aplikovala

        2x denně a ve 2/2004 šla na kontrolní vyšetření kostní denzitometrie.

        Tam se prokázal nárůst kostní density o 7,7% ve všech parametrech.

 

         VIOFORSTIMULACE a BÉRCOVÝ VŘED

         Paní Marie P. (68) z Přerova měla již od svých 30 let opakující se zánět

         v bérci levé dolní končetiny. I přes opakující se medikamentózní léčbu

         musela denně nosit bandáž a v místě otevřeného zánětu měnit

         2x denně sterilní krytí. Vioforstimulaci absolvovala ve svých 65 letech,

         celkem 75 terapií. V průběhu 15 aplikací noha přestávala bolet a mizel

         otok. Při 45 aplikaci se zmenšilo ložisko vředu o víc jak 70%. Po 75

         aplikaci zůstala noha bez bolestí, rána se zavřela a kůže zacelila.

 

          VIOFORSTIMULACE a DIABETICKÉ KOMPLIKACE

          Pan Petr K. (64) z Ostravy měl dlouhodobé potíže s cukrovkou. Koncem

          prosince se mu objevily skvrny na levém chodidle, otok, zarudnutí

          prostředníku a měl tam velké bolesti. Byl hospitalizován. V průběhu

          hospitalizace mu byla aplikována 2x denně VIOFORSTIMULACE

          společně s další léčbou. Léčba probíhala bez chirurgické intervence.

          Po 10 dnech byl propuštěn a dolní končetina byla zahojena.

          VIOFORSTIMULACI používá každý den, diabetes  se mu nezhoršuje

          a potíže s dolními končetinami nemá.

 

          VIOFORSTIMULACE a KOŽNÍ PROBLÉMY

          Panu Josefovi z Pardubic (75) se na hlavě udělalo velké znaménko,

          které měl přes půl roku a nezmenšovalo se. Kožní lékařka jej poslala

          na chirurgii k odstranění znaménka a zaslání jeho vzorku na cytologii.

          Před nástupem na operaci stačil abslovovat vioforterapii. Po 7 aplikacích

          znaménko zmizelo a operace byla zrušena.

 

          VIOFORSTIMULACE a STRES

         Paní Jana P. (45) ze Zlína má velké pracovní vypětí. Stěžuje si napře-

         pracovanost, přerušovaný spánek a celkovou únavu. Navštívila regenerační

         centrum, kde jí nabídli VIOFORSTIMULACI. Absolvovala 15 aplikací, které

         pociťovala jako „výrazný doping“. Na doporučení si soupravu zakoupila.

         Používá ji ráno ihned po probuzení a večer, než si jde lehnout. Spánek má

         bez přerušení a celkově se cítí lépe.

         Pan Pavel N. (37) z Prahy pracuje ve vysoké manažerské pozici. Před

         cca 3 lety si začal stěžovat na únavnost, bolesti hlavy a špatný spánek.

         VIOFORSTIMULACI používá večer před usnutím a ze začátku ho používal

         i vnoci, když se probudil. Během jednoho týdne došlo k úpravě spánku,

         do měsíce zmizela únava. Bolesti hlavy se vyskytují max. 1x týdně.

 

         VIOFORSTIMULACE a ÚRAZY

         Pan Petr z Pardubic (53) si natrhl biceps a potrhal úpony na předloktí.

         Bylo mu předepsáno ponechat zraněnou končetinu 6 týdnů v klidu.

         Absolvoval 2 – 3x denně vioforterapii. Po 2,5 týdnech opět nastoupil

         bez další rehabilitace do zaměstnání, kde vykonává fyzickou práci.

 

         Paní K. z Pardubic (73) si zlomila ruku v zápěstí. Při léčení absolvovala

         vioforterapii. Při kontrolním rentgenu nebylo nalezeno místo zlomeniny

         a v průběhu léčení neměla otok ruky a další potíže.

 

         VIOFORSTIMULACE A PORUCHA UČENÍ

         Slečna Pavlína K (13) má od narození dyslexii a poruchy soustředění.

         Seznamování se s novým učivem bylo pro ni vždy velmi náročné a

         k zapamatování probraného tématu bylo vždy potřeba dlouhodobého

         opakování. Při využití vioforterapie došlo ke snížení emočního napětí

         spojeného s novým učivem a také k rychlejšímu upamatování

         probrané látky.

         Denis B (10) má diagnostikovanou poruchu ADHD. Maminka projevy

         popisuje tak, že Denis stále střídá činnosti, špatně se soustředí, u ničeho

         nevydrží. Aplikace vioforterapie trvá 10 minut a maminka se obávala,

         že tam syn nedokáže ležet. Při první aplikaci po cca 8 minutách usnul

         a na konci terapie byl problém chlapce vzbudit. Vioforterapii používá

         denně. Podle maminky došlo k výraznému zlepšení celkového chování

         a dokonce i ke zlepšení školního prospěchu.

 

         VIOFORSTIMULACE A DMO

         Pan Martin Š. (27) je po dětské mozkové obrně, má spastické postižení

         levé dolní končetiny. Bolí ho při chůzi a námaze a často do ní dostává

         křeče. Již při první aplikaci vioforterapie došlo k výraznému uvolnění

         svalstva nohy. Účinek vioforterapie přirovnával k pobytu v lázních.

 

         VIOFORTERAPIE VE SPORTU

         Vioforterapie při použití ve sportu zvýšuje výkon sportovců až na dobu

         40 minut, a po námaze dochází k mnohem rychlejší regeneraci. Toho

         se používá například i u koní v dostihovém sportu, v náročných soutěžích

         military, při parkurovém skákání. Nejen pro lepší výkon, ale i pro okamžité

         hojení mikrotraumat vzniklých při námaze. Protože vioforterapie je zároveň

         pasivní rehabilitací, používají tuto metodu například i v novém rehabilitač-

         ním centru pro koně v Hrobicích u Pardubic.

         Ideálních výsledků vioforterapie pro klouby a pohybový aparát se dosahuje

         v kombinaci s přípravky na klouby, například se špičkovými přípravky

         Geladrink pro lidi, nebo z řady Gelapony určené pro koně. Působení

         vioforterapie dopraví účinnou látku přímo do oslabeného místa

         pohybového aparátu a tím podpoří lepší využití obsažených látek

         a stimuluje i obnovu tkání.

         Příkladů účinků na zdravotní potíže ze všech oborů medicíny by bylo

         možno uvést stovky. Ale velmi podstatné je použití vioforterapie pro

         jeho výraznou prevenci onemocnění. Její působení uvádí funkce těla

         do rovnováhy, vyrovnává krevní obraz, zvyšuje imunitu. Přístroje pro

         vioforterapii si lidé pořizují i z důvodů prevence, kdy působení vioforterapie

         užívají všichni členové rodiny, často včetně svých zvířecích přátel.

         Článek o účincích a působení vioforterapie zdaleka nevyčerpal všechny

         možnosti, které tato metoda nabízí. Více se můžete dozvědět

         na www.viofor-cz.cz.

         Další problémy a možnosti jejich řešení vioforterapií můžete

         konzultovat buď prostřednictvím uvedených stránek nebo

         na telefonním čísle 603 209 323.